Andra utlandsmöjligheter

Utöver de möjligheter till utbytesstudier som Uppsala universitet erbjuder finns det även andra möjligheter att åka utomlands. Nedan kan du bekanta dig med utbudet som teknisk-naturvetenskapliga fakultet just nu erbjuder.

Exjobb och praktik

 • SEL Semiconductor Energy Laboratory, Atsugi, Tokyo - Exjobb/Thesis/Internship
  SEL erbjuder svenska studenter möjlighet att genomföra examensarbete. Företaget har cirka 800 anställda, främst unga forskare. Dess intäkter kommer från kontraktsforskning och patent. Företagets ägare, Dr. Shunpei Yamazaki, har över 10 000 patent, inklusive grundläggande teknologier för flashminne och framtida bildskärmsteknik. Examensarbeten på SEL utlyses via Sweden Japan Foundation.
 • Graduate School of Frontier Sciences, Tokyo - Sommarpraktik
  University of Tokyo erbjuder sju veckors praktik under sommaren. Deltagare få genomföra ett forskningsprojekt under handledning. Praktiken ger också möjligheten att få uppleva den japanska kulturen och världsledande japansk teknologi genom helgevenemang och studieresa.
 • IAESTE, blandade orter i världen - Praktik/Exjobb
  IAESTE erbjuder praktik och möjlighet till examensarbete över hela världen för teknologer och naturvetare.
 • Tyska i praktiken, Düsseldorf - Praktik/folkhögskolekurs
  Kombinera språkstudier med 14 veckors praktik i Tyskland. Kursen är kostnadsfri, CSN-berättigande och genomförs på uppdrag av Braheskolan - Visingsö folkhögskola. Kurstiden är 15 januari - 28 juni 2024 och för att söka krävs enbart gymnasietyska. Vidare finns flera goda möjligheter till praktik med starka kopplingar till studier inom teknik- och naturvetenskap.
 • SACC, blandade orter USA - Praktik/Internship
  Svensk-amerikanska handelskammaren har öppna praktikplatser vid flera orter.
 • NASA, blandade orter USA - praktik
  Möjlighet för två svenska studenter att delta i Nasas Internationella praktikprogram. Programmet pågår i 16 veckor och utlyses i maj varje år hos Rymdstyrelsen. Kostnader för praktikplatsen står Rymdstyrelsen för.
 • Svenska handelskammaren Taipei - Praktik/Internship
  Du ska vara svensk medborgare och kunna tala och skriva mandarin. Praktiken finansieras av ett stipendium och pågår ett år med start juni 2023.

Du kan söka erasmus stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa eller för att samla in data till din uppsats.

Kurser utomlands

 • MCI Innsbruck, Austria - kortprogram på campus och online
  Kortprogrammet äger rum i februari och erbjuder kurser på grundnivå inom teknik och entreprenörskap. Deltagarna kan välja kurser ur båda ämnena med möjligheten att välja upp till fyra kurser och ska välja minimum två som krav för deltagande. Kurserna ges helt på campus eller online. Vid intresse eller frågor kontaktar du exchange-samint@angstrom.uu.se
 • University centre in Svalbard, Svalbard - kurser under höst och vårtermin
  Möjlighet att läsa kurser på The University Center in Svalbard under både höst- och vårtermin. Kurser med inriktning mot Arktis inom Biologi, Geologi, Geofysik och Teknik finns tillgängliga i kurskatalogen. Vid intresse eller frågor kontaktar du exchange-teknat@uu.se

Sommarkurser

Övrigt

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin