Anmälan och registrering

Inför varje termin måste du anmäla dig till kurser på antagning.se. När du blivit antagen måste du tacka JA för att behålla din plats.

Är du ny student vid Uppsala universitet behöver du aktivera ditt studentkonto. Därefter kan du registrera dig. Nedan hittar du information om hur du registrerar dig på nationalekonomiska institutionens kurser.

Grundnivå (Nationalekonomi A, B och C)

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Registreringen är öppen från den 1 augusti till den 26 augusti. Kom ihåg att registrera dig på alla dina kurser innan terminsstart!

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt, och allra senast 26 augusti, kontakta studentadmin@nek.uu.se. Meddela då att du vill behålla din plats på kursen, samt anledningen till ditt villkor.

Att vara villkorligt antagen betyder att du saknar fullständig behörighet för kursen. Ett villkor kan till exempel vara att du väntar på betyg från en kurs. Villkoret försvinner när behörighetskraven är uppfyllda och du kan då bli registrerad.

Vi antar inte alltid reserver. Dagen efter sista registreringsdag beslutar vi om det finns möjlighet att anta reserver eller inte till våra kurser.

Om vi antar reserver kommer vi att kontakta de studenter som blir erbjudna platser under vecka 35.

Vi kommer då att meddela dig via e-posten som du angett på antagning.se. Om du erbjuds en plats och vill behålla den behöver du svara JA och returnera mejlet till studentadmin@nek.uu.se senast torsdag den 28 augusti, klockan 16.00.

Masterprogram (avancerade kurser)

Du som är antagen och vill registrera dig på våra kurser gör det själv i Ladok. Registreringen är öppen från den 1 augusti till den 26 augusti. Kom ihåg att registrera dig på alla kurser innan terminsstart! 

Mer information om programstarten kommer i augusti till den e-post du angivit på antagning.se.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt, och allra senast 26 augusti, kontakta studentadmin@nek.uu.se. Meddela då att du vill behålla din plats på kursen, samt anledningen till ditt villkor.

Att vara villkorligt antagen betyder att du saknar fullständig behörighet. Ett villkor kan till exempel vara att du väntar på att få ditt examensbevis. Villkoret försvinner när behörighetskraven är uppfyllda och du kan då bli registrerad.

Vi antar inte alltid reserver. Om vi antar reserver på masternivå kommer vi att kontakta de studenter som blir erbjudna platser innan programstarten. Vi kommer då att meddela dig via e-posten som du angett på antagning.se. Om du erbjuds en plats och vill behålla den behöver du svara JA och returnera mejlet till studentadmin@nek.uu.se inom tre dagar.

Övrig information

Om du behöver gå om en kurs kan du bli omregistrerad i mån av plats. Kontakta studentadmin@nek.uu.se för information om möjligheterna att bli omregistrerad. Skicka då med ditt namn och personnummer, samt vilken kurs det gäller.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin