Handelsrätt

Kursutbudet omfattar kurser i företagsrelaterad handelsrätt, men också kurser inom bland annat förvaltningsrätt, arbetsrätt och fastighetsrätt.

Grundkursen för den som studerar med ekonomisk inriktning är Handelsrättslig översiktskurs. Tyngdpunkten i denna kurs ligger inom de företagsrättsliga delarna av civilrätten. Den som vill läsa med inriktning mot myndighet och förvaltning väljer istället Förvaltningsrättslig översiktskurs.

I förvaltningsrätten behandlas allmän förvaltningsrätt och delar av speciell förvaltningsrätt samt kommunalrätt och allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Man kan också gå in i vårt kursutbud med arbetsrättslig eller fastighetsrättslig inriktning. I arbetsrätten behandlas exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsavtalsrätt, arbetsmiljörätt och diskrimineringsfrågor. I fastighetsrätten behandlas speciell och allmän fastighetsrätt samt vissa delar av miljörätten.

Vårt utbud av fördjupningskurser omfattar ämnen som till exempel marknadsrätt, bolags- och obeståndsrätt, förhandling och utformning av avtal, hållbarhetsfrågor, beskattningsrätt samt fortsättningskurser i förvaltningsrätt och arbetsrätt. Här kan du antingen följa något av våra så kallade spår med inriktning mot företagsledning, personalansvar eller förvaltning, eller samla de kurser som passar dina egna intressen.

För kandidatexamen i handelsrätt finns Handelsrätt C som inleds med ett metodavsnitt och avslutas med en uppsats inom något av erbjudna ämnesområden.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin