Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HR114

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar med handelsrättsliga problem i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang.

Anmärkning: Kursen som ges på campus, period 1, kan ej sökas tillsammans med kurspaketet Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar.

Distanskursens upplägg: Distanskursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Där finns all information rörande kursen och webben används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Kursen bygger på självstudier och problembaserade grupparbeten. Tillgång till dator med internetuppkoppling behövs för att följa kursen. All undervisning samt redovisning i grupp sker via webben. Examination sker i form av tentamen vid två olika tillfällen på plats i Uppsala. Möjlighet att skriva tentamen via distans eller på annan ort kommer inte vara möjligt. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin