Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR114

Huvudgrupp 1

Övrig rekommenerad litteratur

  • Frans, Emma, Larmrapporten, Första upplagan, Stockholm, Volante, [2017]

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin