Vad ska bifogas till din anmälan?

När du anmäler dig ska du ladda upp handlingar som styrker behörigheten samt meriter du vill åberopa för urvalet. Vissa utbildningar kräver särskilda bilagor eller blanketter.

antagning.se kan du logga in på ditt användarkonto ett par dagar efter att du gjort anmälan. Där ser du vilka meriter som finns registrerade för dig. Det är bara meriter som inte finns där som behöver laddas upp när du anmäler dig.

Alla handlingar går inte att registrera. Det som registreras är gymnasiebetyg, högskoleprovsresultat och arbetslivserfarenhet (om det behövs för behörighet eller urval till utbildningen du söker). Andra insända meriter registreras inte, och visas inte på Mina sidor, men kan beaktas ändå.

Läs mer om uppladdning av handlingar på antagning.se.

Om du inte kan ladda upp dina papper

Om du inte har möjlighet att ladda upp dokument kan du istället skicka in dina papper med post till Antagningsservice. Alla kopior du skickar in ska vara vidimerade. Vidimering innebär att två personer intygar att kopian stämmer överens med originalet genom att skriva sin namnteckning, underskrift och telefonnummer på kopian.

Adress: PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg.

Särskilda bilagor till anmälan

Vissa utbildningar kräver särskilda blanketter eller bilagor som du också ska ladda upp.

Länkarna nedan leder till pdf-filer, om inget annat anges. Alla blanketter är på engelska.

Betyg från gymnasieskolan eller motsvarande

Slutbetyg/examen från de flesta gymnasieskolor (från och med 1999) och komvux (från och med 2012) överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Se vilka skolor och komvux som är anslutna till databasen. Tänk på att om du gick ut gymnasiet/läste på komvux innan din skola anslöt sig, finns ditt betyg inte med i betygsdatabasen.

Om du har ett samlat betygsdokument eller studiebevis från gymnasieskolan måste du själv ladda upp det. Tänk på att ett studiebevis eller samlat betygsdokument inte ger grundläggande behörighet till högskolestudier.

Betyg som du har fått i enstaka kurser från Komvux (2011 eller senare) förs automatiskt över om din skola är ansluten till betygsdatabasen.

Folkhögskolestudier ska dokumenteras genom kursintyg med studieomdöme samt intyg om grundläggande och eventuell särskild behörighet.

Utländsk gymnasieutbildning ska dokumenteras genom betyget på originalspråket och en översättning till svenska eller engelska. (För betyg på danska, norska eller engelska krävs ingen översättning.)

Högskoleprovet

Resultat på högskoleprov överförs automatiskt och behöver inte laddas upp. Om du har resultat från flera provtillfällen räknas det bästa giltiga resultatet.

Om du inte har svenskt personnummer måste du själv ladda upp resultatbeskedet (pdf-filen) på antagning.se.

Arbetslivserfarenhet

Tjänstgöringsintyg ska laddas upp om arbetslivserfarenhet eller yrkesverksamhet krävs för behörighet eller om det används i urvalet till den utbildning du söker. Läs mer om hur du styrker din arbetslivserfarenhet.

Studieresultat från universitet/högskola

Om du läser vid svenskt universitet eller svensk högskola behöver du normalt inte ladda upp studieintyg. Om du loggar in på antagning.se ett par dagar efter att du gjort anmälan kan du se vilka akademiska meriter som finns registrerade för dig.

Observera att du måste ladda upp intyg över utbildningar som inte ger högskolepoäng, även om du kan se dem på antagning.se. Det kan till exempel vara basår och behörighetsgivande kurs i svenska.

Kompletteringar

Betygskompletteringar

Deltar du i utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag, kan du komplettera din anmälan med betyg.

Kompletteringar ska laddas upp på antagning.se eller skickas till Antagningsservice. Se datum för kompletteringar. För sommarkurserna finns ingen kompletteringstid.

Komplettering av högskolepoäng

Om du vid anmälningstillfället läser en akademisk kurs som krävs för behörighet behöver du inte komplettera när kursen är avslutad eller tillräckligt antal poäng är avklarade. Kontrollera i samband med anmälan att du har registrering på det som krävs. Institutionen kontrollerar sedan att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin