Funktionsnedsättning och studier

Det finns olika typer av stöd för dig när du studerar vid Uppsala universitet.

Vissa stöd är tillgängliga för alla studenter. Andra stöd är endast till för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar.

Händer på en punktskrift.

Stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Det kan det röra sig om att du kan få anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, tolk eller mentor.

Ansök om stöd i god tid

Ansök om stöd i god tid, gärna redan när du anmäler dig till en utbildning vid Uppsala universitet. Vid terminsstart kan det vara väntetid för att boka tid hos samordnare och få besked om stöd.

Vid grav synnedsättning, behov av teckenspråkstolk eller skrivtolk är det extra viktigt att du hör av dig redan vid anmälan.

Ansök om stöd på studentingången

Stöd för alla studenter

Stöd som finns för alla studenter är till exempel språkligt stöd via vår Språkverkstad. Där kan du få hjälp med att bli bättre på att skriva och ge muntliga presentationer. Ett annat exempel på stöd som du kan få är talsyntes- och rättstavningsprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin