Faunistik, vertebrater

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG222

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om ryggradsdjur, med tonvikt på artkunskap och färdighet att artbestämma svenska ryggradsdjur i fält. Kursen omfattar artidentifiering av nästan alla svenska ryggradsdjur, samt kunskap om deras distribution, habitatkrav och allmänbiologi (födoval, spår, läten, förflyttning och häckningsekologi). Delar av tentamen kommer att hållas i fält.

Träffar och exkursioner sker under morgnar, kvällar och helger.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin