Vattenvård

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG411

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om de naturliga vattendragens biologi och kemi, om påverkan på vattensystem och åtgärder som kan vidtas för att mildra denna påverkan.

Kursen tar upp ämnesområden som till exempel de naturliga vattendragens kemi och biologi, övergödning och sjörestaurering, försurning och kalkning, industriutsläpp och tungmetaller. I kursen ingår även avsnitt om vattenvårdsarbetets organisation i Sverige och Europa. Kursen ger även fördjupade kunskaper av ett vattenvårdsproblem i form av ett litteraturarbete.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker främst genom hemarbete via internet i form av övningsuppgifter samt en litteraturuppgift. Kursen har en obligatorisk kursstarthelg över nätet vid kursens start (20–21 januari 2024), och en obligatorisk kursavslutningshelg på campus vid kursens slut (1–2 juni 2024).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin