Informationsutvinning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL370

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Typer av data (till exempel tabeller, text, grafer) och dess egenskaper, associationsanalys (introduktion och avancerade metoder), klusteranalys och validering, text- och grafanalys, anomalidetektion, samhälleliga och etiska aspekter inom området informationsutvinning. Valda avancerade ämnen. Ämnena behandlas både teoretiskt och praktiskt genom laborationer där utvalda metoder implementeras och testas på typiska datamängder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin