Statistisk fysik, fördjupningskurs

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA160

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Fasövergångar: medelfältteori, Landauteori, fluktuationsteori, universalitet. Supraledning: Landau-Ginzburgteori, Meissnereffekt, Abrikosovvirvlar, typ-I och typ-II supraledare, BCS-teori.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin