Strängteori I

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA161

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Strängteori är ett ramverk där den moderna bilden av hur världen ter sig vid mycket höga energier eller mycket små avstånd formuleras. Här beskrivs de elementarpartiklar som bygger upp materien och de kraftpartiklar som förmedlar fundamentala krafter alla som vibrationstillstånd hos en sträng. Trots att denna "musik" representerar forskningsfronten går det ändå att ge en sammanhängande bild av grunderna i denna masterkurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin