En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV201

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs ger en praktisk ingång till verkliga hållbarhetsutmaningar genom litteratur från naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, tvärvetenskaplig teori, insikter i komplexa hållbarhetsutmaningar och socialt ansvar runt om i världen. Kursens innehåll belyser och problematiserar också relevanta kritiska perspektiv på hållbarhet och syftar till att nå djupare förståelse om vad hållbarhet är. Det finns ett starkt fokus på att samverka med det omgivande samhället i syfte att arbeta med projekt som är lösningsorienterade.

Kursen läses med fördel tillsammans med kursen En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner, som går parallellt, för att få möjlighet att samtidigt arbeta med teori och praktik. Kurserna kan sökas tillsammans som kurspaketet En hållbar framtid, 30 hp.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin