Moderna metoder för organisk syntes

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB442

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar moderna metoder organiska kemister använder för att bygga upp molekyler. Fokus ligger på utvecklingar som har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren, som har löst viktiga utmaningar i syntesen (till exempel kemo- eller regioselektivitet) eller fungerar på sätt som går utöver den typiska lärobokslitteraturen.

I slutet av kursen ska du kunna diskutera flera moderna sätt att bilda nya C-C- och C-heteroatombindningar i samband med organisk syntes. Detta inkluderar att välja lämpliga reaktioner i samband med planering av en syntes eller lösning av ett problem, att diskutera mekanistiska aspekter och självständigt söka relevant information i forskningslitteraturen.

Kurserna Koordinations- och metallorganisk kemi och Moderna metoder för organisk syntes schemaläggs för att tas tillsammans.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin