Kvalitativ och kvantitativ metod

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE077

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Har du någon gång undrat varför vissa företag investerar i företagens sociala ansvar och andra inte? Är du sugen på att lära dig mer om hur man använder kvalitativa och kvantitativa metoder för att studera till exempel företagens sociala ansvar? Om ja, kommer du under den här kursen att skaffa dig färdigheter att designa och genomföra vetenskapliga studier, vilket kommer att vara användbart både när du skriver din masteruppsats och senare i arbetslivet när du behöver undersöka vissa frågor och leverera övertygande stöd för slutsatser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin