Industrialisering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE735

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Industrialiseringsprocessen på global, nationell, och regional nivå. En global översikt ges, samt en specialisering på svenska erfarenheter av industrialisering. I kursen diskuteras översiktligt orsaker, möjliggörare och förutsättningar för industrialisering, kopplat till klassiska och moderna ekonomiska teorier om produktionsfaktorer, entreprenörskap, innovation. Kursen belyser industrialiseringens tekniska, ekonomiska, sociala, etiska, och politiska dimensioner. Individuell fördjupning med grund i aktuell vetenskaplig forskning i valfri aspekt av industrialiseringsprocessen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin