Industriellt utvecklingsprojekt

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TM116

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Projekt i form av ett industriellt utvecklingsprojekt som efterfrågas från ett företag eller annan organisation. Projektet bör omfatta både tekniska och ekonomiska aspekter. Projektarbetet skall företrädesvis medföra kontakter inom näringsliv. Projektgrupperna får stöd av lärare med kompetens i såväl teknik som industriell ledning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin