Användbarhet och design av interaktiva system

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV138

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin