Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2KU093

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en orientering i forskningsfrågor, teorier och metoder inom ekonomisk geografi. Bland annat lyfter kursen fram hur ny teknologi påverkar avståndets betydelse för näringslivets utveckling på lokal, regional och global nivå, samt hur relationen mellan ekonomiska processer på olika nivåer förändras. Kursen tar upp frågeställningar som relaterar till både produktion och konsumtion liksom intermediära processer, samt lyfter fram frågor rörande ojämlik ekonomisk utveckling i relation till bland annat arbetsmarknader och arbetskraftens sociala och ekonomiska förhållanden.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin