Globala processer och lokala världar

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2KU501

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Många samhällsanalyser bygger på att vi lever i en alltmer globaliserad värld. Samtidigt innebär globaliseringen olika saker för olika platser, grupper och individer, inte minst när det gäller möjligheter och hinder. Den här kursen fördjupar dina kunskaper om, och din förståelse av, globaliseringsprocessers inverkan på till exempel försörjning, boende, migration, utbildning och hälsa. Med utgångspunkt i aktuell forskning får du möjlighett att studera och reflektera över sambanden mellan processer på olika geografiska nivåer - globala, regionala och lokala. Här ingår också analyser av beroendeförhållanden mellan olika platser och geografiska nivåer.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin