Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2PS746

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen tar upp aktuell teori och empiri gällande utvecklingspsykologi. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras med institutionens egna forskning inom området.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin