Fördjupningsprojekt i farmakoterapi

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB208

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom farmakoterapi genom ett självständigt projektarbete. Projektet kan utföras inom eller utanför universitetet. Ämnet fastställs av examinator vid farmaceutiska fakulteten efter samråd med student och handledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin