Pedagogik A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 4PE175

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en introduktion till pedagogik som vetenskaplig disciplin och behandlar vissa centrala områden inom pedagogikämnet. Kursen ger dig kunskap om pedagogikens utveckling och dess forskningsområden samt om socialisations- och fostransprocesser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin