Konstens ontologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES047

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen introducerar dig till centrala frågeställningar och teorier om konstverks ontologi. Vilka slags entiteter är musikverk? Är litterära verk identiska med litterära texter? Vad är förhållandet mellan en skulptur och det fysiska material som konstituerar den? Hur påverkar restaurering eller konservering vad verket är? Vad är skillnaden mellan en kopia och ett original? Det är naturligt att tänka att somliga konstverk är handlingar, medan andra konstverk är andra slags entiteter. Men är alla konstverk i själva verket handlingar?

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin