Konstfilosofi: Vad är konst?

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES048

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen studeras det moderna konstsystemets uppkomst samt nutida svar på följande frågor:

  • Vad är konst?
  • Hur skiljer sig konst från andra föremål eller handlingar?
  • Måste all konst ha estetiskt värde?
  • Bör konst ha en viss funktion, eller är just avsaknaden av funktion en del av förklaringen till varför vi beskriver vissa föremål eller handlingar som konstverk?
  • Kan man ens definiera konst?

Centrala begrepp och distinktioner studeras och diskuteras i samband med verk från olika genrer, tidsåldrar och konstformer, däribland tolkning, intention, konstnärligt och estetiskt värde, uttrycksfullhet och kreativitet. Under kursen besöker vi Moderna Museet i Stockholm och låter de konstverk vi upptäcker där utmana de filosofiska teorier vi studerar.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin