God och dålig vetenskap

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5FT141

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Vetenskap är central i det moderna livet och kan med fog hävdas vara central för mänsklighetens överlevnad, vilket gör det särskilt beklagansvärt att det finns så pass mycket dålig vetenskap. Denna kurs belyser vad som utgör god (och dålig) vetenskap och vetenskapskommunikation från olika perspektiv, vilka omfattar humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Föreläsningarna är utformade för att befrämja diskussioner och seminarierna ger praktisk erfarenhet av att utveckla, testa och kommunicera teorier. Föreläsningarna och seminarierna ges av experter inom sina respektive områden, inklusive psykologi, neurovetenskap, medicin, historia, statistik, fysik, filosofi, retorik, biologi och magi.

Distanskursens upplägg: Föreläsningarna och seminarierna kan också följas på campus.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin