Den vetenskapliga rasismens historia

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LH011

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar den vetenskapliga rasismens historia från 1700-talet och fram till 1900-talets första hälft. Det övergripande syftet är att undersöka hur den vetenskapliga rasismens idéer och praktiker har konstruerats och utvecklats över tid, både i relation till vetenskapens allmänna utveckling och i relation till andra processer av avgörande betydelse för den vetenskapliga rasismens historia, som kolonialism och imperialism, slaveriets institutionalisering och avskaffande, sekularisering och upplysning, nationalism och demokratisering.

Begreppet vetenskaplig rasism är i detta sammanhang inte begränsat till rasbiologi. Det används här som ett samlande begrepp för olika ansatser att med hjälp av vetenskapliga metoder dela in människor i distinkta grupper, samt att bestämma dessa gruppers egenskaper och relationer till varandra. Kursen är kronologiskt och tematiskt organiserad i block, som spänner från rasbegreppets uppkomst under 1700-talet till det tidiga 1900-talets rashygien och genetik. Särskilt fokus ligger på den vetenskapliga rasismens tidiga historia, de religiösa influenserna och dynamiken mellan olika kunskapsfält, inklusive naturalhistoria och biologi, antropologi, arkeologi och språkvetenskap. Stor vikt läggs vid läsning och analys av primärkällor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin