Livsdesign

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD313

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Genom att närma sig livet från ett speldesignperspektiv, kan du förbereda dig på och ta konkreta steg mot ett mer själfullt, hållbart liv och samtidigt bli tryggare på din väg in i framtiden. I själva skapandet av större mening och glädje i livet har du nytta av systemtänkande, en handlingskraftig idéutveckling, ett kreativt problemlösande och att kunna arbeta cykliskt med lösningsmodeller. Det är vad den här kursen bygger på.

Speldesignstrategier kan hjälpa dig att skapa prototyper som underlättar ditt beslutsfattande och hjälper dig att navigera - ett steg och en förändring i taget - mot din egna fasta punkt i tillvaron. De färdigheter du lär dig i den här kursen är värdefulla inom en rad olika områden och yrken. De kommer dessutom att bli allt viktigare i och med att färre av oss har livslånga karriärer inom samma fält, och allt fler efterfrågar ett hållbart tänkande och en förmåga att agera med personlig integritet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin