Medicinsk fysik

8 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FY214

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FY214
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs skall deltagarna fått en ökad kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik och behandling och kunna

  • förklara hur nervöverföring av signaler beskrivs elektriskt och hur detta kan mätas
  • förklara och beskriva de fysikaliska begreppen för ultraljud, laserljus, röntgen-, gammastrålning, olika partikelstrålar, samt hur dessa används inom medicinsk diagnostik och behandling.

Innehåll

Röntgendiagnostik inklusive tomografi, magnetisk resonansavbildning (MRI), ultraljudsdiagnostik, positronemmissionstomografi (PET), laserterapi, terapi med hjälp av gammastrålning, protonstrålar och tungjonstrålar, neutroninfångningsterapi (BNCT)

Undervisning

Kursen är en ren nätkurs. Deltagarna förses med studiematerial och inlämningsuppgifter via nätet.

Examination

Löpande examination genom lösande av inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin