Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT032

Kod
1DT032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 40 p i datavetenskap

Mål

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs kunna hantera sin utbildningssituation på masterprogrammet i datavetenskap i Uppsala. Detta genomförs i termer av följande konrketa mål: Studenterna ska kunna redogöra för planering av sina studier, redogöra för utbildningssystemet, kunna arbeta i grupp, kunna skriva rapporter och göra presentationer.

Innehåll

Kursen tar upp:

Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), samarbete och kollaborativt lärande, samt fusk.

Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige.

Praktiska frågor om studier i Uppsala, användning av datorsystem, samt svensk kultur och samhällsliv med tonvikt på praktiska frågor t.ex. sjukvård.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete. Vissa gästföreläsningar.

Examination

Kursen examineras med projekt, diskussioner, presentationer och uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen vänder sig till internationella studenter som läser masterprogrammet i datavetenskap. Den kan inte tillgodoräknas i en examen för studenter som har en svensk kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin