Grundläggande programmering

5 poäng

Kursplan, A-nivå, 1TS040

Kod
1TS040
Nivå
A
Ämne(n)
Datavetenskap
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 maj 2005
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kurserna System i teknik och samhälle: introduktion

och Algebra eller motsvarande kunskaper. Kursen vetenskapsteori bör läsas parallellt.

Syfte

Efter kursen skall den studerande:

 • Kunna beskriva problemlösning med hjälp av

  algoritmer

 • Kunna implementera (enkla) algoritmer i

  programspråket Java

 • Behärska grunderna i god programkonstruktion och objektorienterade programmeringstekniker

  Innehåll

  Kursen fokuserar på programmering som metod för

  problemlösning. Objektorienterad problemlösning, formulering av algoritmer, val av

  datatyper och konstruktion av program i valt

  programspråk är här centralt. I kursen används

  språket Java för implementeringen av program, varvid objekt-orienterad programmering introduceras.

  Dokumentation och testning av program programmeringsstil och

  programkvalitet behandlas. Programmering diskuteras ur vetenskapliga, tekniska och

  samhällelliga perspektiv, liksom programmeringens

  betydelse i komplexa system.

  I kursen ingår även en orientering om

  programvarans utvecklingsprocess.

  Undervisning

  Föreläsningar, övningar och laborationer.

  Examination

  Examinationen sker huvudsakligen genom

  laborationer och uppgifter som löses enskilt och

  /eller i grupp. Skriftlig tentamen kan förekomma

  som komplement.

  Omprov i betygshöjande syfte (plussning) tillåts inte på denna kurs.

  Litteraturlista saknas.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin