Economics: Financial Theory

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2NE930

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE930
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Nationalekonomi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i nationalekonomi inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Därutöver krävs 15 hp i statistik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin