Musikteori 2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU137

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU137
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 20 oktober 2008
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikteori 1 eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- på en mycket elementär nivå kunna instrumentera för orkester,

- kunna förstå och använda stegbeteckningar och generalbasbeteckningar,

- kunna skriva ut ett generalbasackompanjemang efter generalbasnotation,

- kunna transkribera en melodi, bas och ackord från klingande musikexempel (durmolltonalmusik)

- kunna genomföra elementära Schenkeranalyser,

Innehåll

Moment 1: Generalbassats 3 högskolepoäng

Moment 2: Gehörsträning (transkription) 2 högskolepoäng

Moment 3: Stegbeteckningar 2 högskolepoäng

Moment 4. Instrumentationens grunder 2 högskolepoäng

Moment 5: En introduktion till Schenkeranalysen 6 högskolepoäng

Undervisning

Undervisningen är helt webbaserad. Viss personlig handledning kan ges. Man kan läsa kursen helt på distans.

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin