Musikteori 2

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU137

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Allt kursmaterial är egenproducerat och finns tillgängligt i webbplattformen Pingpong från och med kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin