Musikteori 2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU137

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU137
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Minst 30 högskolepoäng i något akademiskt ämne. Musikteori A från vt 2006 eller tidigare alternativt Musikteori 1 eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- på en elementär nivå kunna instrumentera för orkester,

- på en elementär nivå kunna skriva kontrapunktisk sats,

- behärska stegbeteckningar och generalbasbeteckningar,

- kunna genomföra elementära Schenkeranalyser,

- kunna göra stilanalyser och i egna kompositionsförsök visa sig behärska vissa stilnormer,

- ha utvecklat sitt gehör vad gäller rytmläsning, partiturspel och fritonal melodiläsning.

Innehåll

Moment 1: Instrumentation och kontrapunkt 6 högskolepoäng.

Moment 2: Gehörsträning 3 högskolepoäng.

Moment 3: Stil- och verkstudier 6 högskolepoäng.

Undervisning

Lektioner, grupparbeten, handledning alternativt webbaserad undervisning.

Examination

Aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjorda hemuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin