Programmeringsteori

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT034
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive grundläggande programmering, datastrukturer och grundläggande logik.

Mål

Efter kursen ska studenterna ha förmåga att:

- Skriva rigorösa beskrivningar av specifikation och implementering av program.

- Verifiera program, dvs. kunna bevisa att implementeringen av ett program uppfyller specifikationen av programmet

- Syntetisera program, dvs. skapa ett korrekt program från en given specifikation.

Innehåll

Kursen innehåller följande områden:

- Logiska bevis

- Specifikation av, och korrekthet hos, program

- "weakest precondition"

- Invarianter

- Partiell korrekthet

- Termineringsbevis

- Fullständig korrekthet

- Programsyntes

Undervisning

Föreläsningar och lektioner

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 2AD094 Programteori.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin