Turbulens och mikrometeorologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME405
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inkl. 35 hp matematik och 35 hp fysik.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

- kunna förstå och beskriva det atmosfäriska gränsskiktet (atmosfären närmast jordytan) både över land och hav

- kunna tillämpa de fysikaliska lagarna för det atmosfäriska gränsskiktet

- ha fått kunskap i grundläggande turbulensteori applicerat på atmosfären

- förstå och kunna kvantifiera hur impuls, värme och vattenånga transporteras i atmosfären

- ha fått kunskap om terrängens inverkan på gränsskiktet

- kunna tillämpa similaritetsteorier för att beskriva processer i gränsskiktet

- ha kunskap om meteorologiska mätningar i gräns- och ytskiktet

- på ett fysikaliskt relevant sett kunna analyserar mätningar från ytskiktet

Innehåll

Det atmosfäriska gränsskiktet. Ytskiktet. Ekmanskiktet. Grundläggande turbulensteori. K-teori. Monin-Obukhovs similaritetsteori. Fri konvektion. Resistanser. Interna gränsskikt. Den logaritmiska vindlagen. Mätningar från gränsskiktet och ytskiktet, profil- och turbulens. Bowen förhållandet. Spektralnalys. Flöde av impuls, värme och vattenånga. Low-level jet.

Undervisning

Undervisning sker utifrån ett antal fall och kompletterande föreläsningar (Case metoden)

Examination

Skriftlig examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin