Storskalig programmering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL410

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL410
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med Matematik 20 p/30 hp inklusive linjär algebra och datavetenskap 30 p/45 hp inklusive en fortsättningskurs i programmering, algoritmer och datastrukturer

Mål

För godkänt betyg ska studenten

  • kunna utveckla korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara,
  • ha erfarenhet av processen att ta fram sådan programvara,
  • kunna testa, felsöka och optimera program,
  • kunna använda ändamålsenliga verktyg.

Innehåll

Tekniker och metoder för utveckling av korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara. Dokumentation som semi-formella specifikationer av program. Kod- och minnesprofilering som stöd för programoptimering. Programutvecklingshjälpmedel.

Studenterna genomför ett projekt i vilket ett icke-trivialt program utvecklas från en specifikation. Dessutom ingår

kodinspektion och metodisk testning av andra studenters program för att säkerställa dess kvalitet.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete som redovisas i etapper.

Examination

Redovisning av uppgifter inom projektet (7 hp), samt skriftlig hemtentamen (3 hp). En frivillig extra tentamen ges för de som vill ha möjlighet till högre betyg.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Programmeringsmetodik DV2 (1DL005, 1DL122, 2AD513, 2AD511).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin