Fysikens matematiska metoder II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA155

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA155
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Fysikens matematiska metoder eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • lösa problem inom avancerad matematisk fysik, såsom funktionalanalys, algebra- och gruppteori samt differentialgeometri
  • redogöra för deras betydelse inom den moderna fysiken

Innehåll

Kursen utgör en direkt fortsättning av kursen Fysikens matematiska metoder (1FA121) och behandlar olika avancerade områden inom den matematiska fysiken: Aspekter av funktionalanalys, topologiska rum, metriska rum och Hilbertrum. Självadjungerade operatorer och deras användning inom kvantmekaniken. Grunderna i abstrakt algebra och gruppteori. Grundläggande topologi och differentialgeometri med tillämpningar inom fysiken. Differentierbara mångfalder, fiberknippen och gaugeteorier. Yang-Millsteori.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin