Symmetri i fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA158

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA158
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Analytisk mekanik och relativitetsteori eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa reduktion med hjälp av momentavbildningar på nya system i klassisk mekanik
  • relatera traditionell och nutida matematisk utformning av mekanik och fältteori
  • analysera symmetrins viktiga roll i kvantmekanik, i kvantfältteori och i strängteori
  • härleda superströmmen för en supersymmetrisk verkan.

Innehåll

Symmetrier i klassisk mekanik:

Hamiltonfunktion. Symplektisk geometri. Hamiltonflöde. Liegruppverkan. Momentavbildningar. Reduktion av fasrummet.

Symmetrier i kvantmekanik:

Wiegners sats. Representationer av rotationsgruppen. Noetherströmmar. Inducerad representation av Poincare'gruppen. Spinorer.

Symmetrier i kvantfältteori:

Gaugesymmetrier. Supersymmetri. Superrummet. Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST)-symmetrier.

Symmetrier i strängteori: Sigmamodeller, Dualitet.

Undervisning

Föreläsningar i seminarieform med aktivt deltagande.

Examination

Inlämningsuppgifter som kan kompletteras med muntlig eller skriftlig tentamen (meddelas vid kursstart).

Övriga föreskrifter

Kursen ges som fristående kurs och doktorandkurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin