Storskalig programmering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL410

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL410
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med Matematik 20 p/30 hp inklusive linjär algebra och datavetenskap 30 p/45 hp inklusive en fortsättningskurs i programmering, algoritmer och datastrukturer

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • utveckla korrekt, stabil, underhållbar och effektiv kod,
  • använda sin erfarenhet av processen att ta fram och/eller utöka sådan kod,
  • testa, felsöka och optimera program,
  • använda ändamålsenliga verktyg.

Innehåll

Tekniker och metoder för utveckling och utökning av korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara. Dokumentation i form av programspecifikation. Kod- och minnesprofilering som stöd för programoptimering. Programutvecklingshjälpmedel och metoder såsom kodgranskning och metodisk testning.

Studenterna genomför ett projekt i vilket ett icke-trivialt program utvecklas, utökas eller ändras från en specifikation.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete som redovisas i etapper.

Examination

Redovisning av uppgifter inom projektet (7 hp), samt skriftlig hemtentamen (3 hp). En frivillig extra tentamen ges för de som vill ha möjlighet till högre betyg.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Programmeringsmetodik DV2 (1DL005, 1DL122, 2AD513, 2AD511).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin