Strängteori II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA162

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA162
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Strängteori I

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för vilka frågor/problem strängteori är svaret på och värdera dess betydelse
  • använda sig av konstruktioner med hjälp av D-bran för att beskriva kvantfältteorier
  • analysera hur D-bran kan användas för att förstå entropin hos svarta hål samt ge en analys av svårigheterna att göra motsvarande analys utan BPS tillstånd (Bogolmy-Prasad-Sommerfield)
  • analysera de tre olika kvantiseringsprocedurerna för strängteori
  • sammanfatta och utvärdera innehållet i forskningspublikationer inom området

Innehåll

Fortsättning på kursen Strängteori I med fördjupning inom följande områden: D-bran objekt; T-dualitet; Elektromagnetiskta fält på D-bran objekt; Kovariant strängkvantisering.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftlig examen vid kursens slut och/eller inlämningsuppgifter under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin