Avancerad funktionell programmering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL450

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL450
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 40 hp datavetenskap och 20 hp matematik. Programmeringsteknik II och Funktionell Programmering I, alternativt Programkonstruktion, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • skriva program i Haskell, Erlang och Lisp,
 • använda högre ordningens funktioner, och fortsättningar (continuations),
 • använda lat evaluering och oändliga datastrukturer i Haskell,
 • använda Erlangs processbegrepp och lösa programmeringsuppgifter i Erlang genom att organisera dem som system av kommunicerande processer,
 • skriva program som interpreterar, transformerar och analyserar Lisp-program i Lisp, samt förstå och använda Lisps macro-begrepp,

Innehåll

Programspråken Haskell, Erlang och Lisp. Högre ordningens funktioner, fortsättningar, lat evaluering i Haskell, kommunicerande process i Erlang, program som data (metaprogrammering) i Lisp.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska uppgifter.

Examination

  Tentamen 2 hp och obligatoriska uppgifter 3 hp.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin