Projektarbete i geofysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE030

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE030
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2012
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp geofysik på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa hur tidigare kunskaper inom geofysikämnet kombineras för att konstruera och utvärdera experimentella mätningar och/eller teoretiska beräkningar/simuleringar.
  • kommunicera sina resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursinnehåll specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i geofysik.

Undervisning

Självstudier och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig examination av projektet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin