Högprestandaberäkningar och programmering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD351

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD351
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • översätta beräkningsalgoritmer till effektiv programkod för moderna datorarkitekturer;
  • skriva, organisera och hantera större program för numeriska beräkningar;
  • använda verktyg för prestandaoptimering och felsökning;
  • analysera programkod ur ett prestandaperspektiv samt föreslå och implementera prestandaförbättringar.

Innehåll

Programmering i C för högprestandaberäkningar. Portabilitet. Hjälpmedel för problemlösning och programutveckling, metoder och hjälpmedel för felsökning, organisation av stora programvarusystem, analys av prestanda. Olika typer av datorarkitekturer och minnessystem. Effektiv implementering av numeriska metoder på moderna datorarkitekturer. Tillämpningar hämtade från olika vetenskapsområden.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Projektuppgifter som redovisas skriftligt i rapporter och muntligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin