Strängteori II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA162

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA162
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Strängteori I

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • härleda spektrum av strängar i olika bakgrunder, t.ex. i närvaro av D-bran eller kompakta dimensioner,
  • tillämpa T-dualitstranformationer på öppna och slutna strängar och förklara effekten av T-dualitet på elektromagnetiska fält på D-bran,
  • förklara de karakteristiska egenskaperna hos elektrodynamiken på D-bran, i synnerhet i jämförelse med Maxwells teori,
  • beskriva ett sätt på vilket standardmodellens partiklar kan erhållas ur strängteori,
  • förklara hur svarta hål beskrivs ur strängteoriperspektiv, hur deras mikrotillstånd kan räknas och vad deras roll är i AdS/CFT korrespondensen,
  • förklara hur strängväxelvärkan behandlas i teorin.

Innehåll

Bosoniska och supersträngar i olika bakgrunder, D-bran, kompakta dimensioner och T-dualitet, Born-Infeld-elektrodynamik, strängtermodynamik och svarta hål, AdS/CFT korrespondensen, strängväxelvärkningar

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Läsuppgifter, aktivt deltagande på lektioner, hemuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin