Tillämpade dynamiska system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA151

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA151
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2013
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Ordinära differentialekvationer I eller motsvarande, Beräkningsvetenskap I.

Mål

Kursens syfte är att ge insikter om och exempel på hur dynamiska systemmodeller (dvs. differential- och differensekvationer) kan användas för att bättre förstå vissa fenomen inom biologi, fysik, biokemi, ekonomi och sociologi. Fokus ligger på modellformulering, på analys av modeller med utgångspunkt från numeriska lösningar och på att dra slutsatser baserade på utfallen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera viktigare modeller som behandlas i kursen;
  • använda grundläggande metoder inom matematisk analys av system av icke-linjära ordinära differentialekvationer och partiella differentialekvationer;
  • dra slutsatser om begränsningar och generaliseringar från en modell;
  • använda datorprogram för att undersöka modeller numeriskt;
  • lösa standardproblem inom områden som behandlas under kursen.

Innehåll

En inledande genomgång av den teoretiska bakgrunden till differential- och differensekvationer följs av en serie fallstudier. I varje fall ligger tonvikten både på hur man bygger modeller av olika tillämpningar, matematisk analys av dessa och hur numeriska lösningar ökar förståelsen av modellerna.

Minst tre av följande fallstudier väljs. Studier och lösningar av dessa tre fall involverar en kombination av matematisk analys och numerisk lösning med hjälp av MATLAB.

  • Molekyl och cellbiologi. Icke-dimensionalisering; Michaelis-Mentens kinetik; matchade asymptotiska expansioner; modeller av neurala signaler; oscillationer i biokemiska system (Britton 6.1-6.4; Strogatz 8.3).
  • Kopplade oscillatorer. Flöden på cirkeln; drivna och kopplade pendlar; globala bifurkationer; blinkningar hos bananflugan; Kuramotos modell (Strogatz 4.5-4.6 och 8.4-8.7).
  • Biologisk rörelse. Introduktion till partiella differentialekvationer; diffusionsekvationer; Fishers ekvation; travelling wave solutions; reaktions/diffusionsekvationer (Britton 5.1-5.5).
  • Kaos. Populationsdynamik och endimensionella avbildningar; cobweb-diagram; periodiska fönster; Liapunov-exponenter; renormalisering (Strogatz 10.1-10.7).

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och datalaborationer.

Examination

Skriftligt prov kombinerat med inlämningsuppgifter under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin