Kondenserade materiens fysik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA526

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA526
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Kvantfysik, Statistisk mekanik och Beräkningsvetenskap I 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • relatera kristallstruktur och grad av ordning till atombindning och packning,
 • klassificera kondenserad materia efter grad av ordning, med tonvikt på spridningsexperiment,
 • förklara termiska egenskaper såsom värmekapacitet hos fasta ämnen,
 • klassificera kondenserad materia med hjälp av elektriska och transportegenskaper,
 • tillämpa för kursen relevanta koncept på utmaningar inom kondenserade materiens fysik.

Innehåll

Kondenserad materia:

 1. Struktur: kristallina och amorfa material
 2. Bindning: kondenserad materia klassificerad med hjälp av interatomära krafter

Reciproka rummet:

 1. Spridning: ordning på korta och långa avstånd
 2. Reciproka rummet och Brillouin-zoner
 3. Fononer, termiska egenskaper

Elektroner

 1. Fermi-gas av fria elektroner
 2. Energiband
 3. Klassificering av material: metaller/halvledare

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Projektarbete inom ett aktuellt forskningsområde.

Examination

Hemuppgifter (2 hp), muntlig tentamen (1 hp) och projektpresentation (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin