Inledande programmering med Java

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS200

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS200
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 oktober 2013
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

• Avancerad webbprogrammering, 120 hp

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Förklara och använda objektorienterade begrepp

• Beskriva hur problem kan delas upp i mindre delar och ange lämpliga programkonstruktioner

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Konstruera och dokumentera objektorienterade program

• Välja och implementera grundläggande algoritmer

• Kommunicera och motivera lösningsförslag

Innehåll

Kursen tar upp hur man skapar objektorienterade program med hjälp av programmeringsspråket Java. Javas syntax och hur man använder sig av t.ex. selektion och iteration för att lösa ett problem ingår i kursen. Objektorienterade begrepp som är centrala i kursen är klass, arv och komposition. Klassdiagram introduceras för att kunna förmedla och diskutera objektorientering.

Kursen inriktas mot att lära sig förstå problem, analysera hur de bör lösas, designa lösningar och sedan implementera dem med hjälp av Java. De teoretiska kunskaperna tillämpas kontinuerligt i övningar och laborationer.

Moment 1: Introduktion, 2 hp

Momentet introducerar objektorientering och Javas syntax.

Moment 2: Klassbibliotek och test, 2,5 hp

Momentet behandlar hur Javas klassbibliotek och testning kan användas som stöd vid utveckling. Momentet behandlar även hur kod dokumenteras i Java och fördjupar begrepp inom objektorientering.

Moment 3: Applikationsutveckling, 3 hp

Momentet behandlar begrepp som arv och lös koppling och hur det kan användas för att skapa objektorienterade program som är enkla att bygga vidare på.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Momenten examineras genom inlämningsuppgifter.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på moment 3.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin