Religion in Late Modern Society: Welfare and Media

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RT169

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT169
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 11 mars 2014
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Högskolestudier om 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin